Trong Trang chủ Jun88 Sâm lốc, đôi là kiểu bài bao gồm hai lá bài cùng số.

Kiểu bài đôi được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 • 22: Đôi cao nhất trong Sâm lốc.
 • 33: Đôi thấp nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài đôi trong Sâm lốc có thể được sử dụng để chặn bài của đối thủ. Nếu người chơi có một đôi có thể chặn được đôi của đối thủ, thì người chơi đó có thể đánh đôi của mình để chặn đôi của đối thủ.

Các kiểu bài đôi cũng có thể được sử dụng để tạo thành các kiểu bài cao hơn. Ví dụ, hai đôi có thể được sử dụng để tạo thành một bộ đôi.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Ví dụ:

 • 22 có thể chặn được 33.
 • 22 không thể chặn được 23.

Cách tính điểm của kiểu bài đôi:

 • Nếu người chơi đánh hết bài mà có một đôi, thì người chơi đó sẽ được cộng thêm 2 điểm.
 • Nếu người chơi đánh hết bài mà có nhiều đôi, thì người chơi đó sẽ được cộng thêm 2 điểm cho mỗi đôi.

Ví dụ:

 • Người chơi đánh hết bài với 3 đôi thì sẽ được cộng thêm 6 điểm.

Cách đánh kiểu bài đôi:

 • Người chơi có thể đánh đôi bất kỳ lúc nào trong ván bài.
 • Người chơi có thể đánh đôi để chặn bài của đối thủ.
 • Người chơi có thể đánh đôi để bắt đầu một vòng mới.

Lưu ý: Người chơi không thể đánh đôi để chặn bài của chính mình.

sâm lốc là gì-banthe247.com

Các kiểu bài tứ trong Sâm lốc


Trong Sâm lốc, có 10 kiểu bài khác nhau. Trong đó, tứ là kiểu bài bao gồm bốn lá bài có cùng giá trị, nhưng không đồng chất.

Kiểu bài tứ được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 • 2223: Tứ cao nhất trong các kiểu bài tứ.
 • 3334: Tứ thấp nhất trong các kiểu bài tứ.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Ví dụ:

 • 2223 là tứ cao nhất trong Sâm lốc.
 • 3334 là tứ thấp nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài tứ trong Sâm lốc có thể được sử dụng để chặn bài của đối thủ. Nếu người chơi có một tứ có thể chặn được tứ của đối thủ, thì người chơi đó có thể đánh tứ của mình để chặn tứ của đối thủ.

Các kiểu bài tứ thường được sử dụng để tạo thành các kiểu bài cao hơn. Ví dụ, hai tứ có thể được sử dụng để tạo thành một bộ ba tứ.

Tứ quý là một kiểu bài đặc biệt, là tứ gồm bốn lá bài cùng số và cùng chất. Tứ quý là kiểu bài cao nhất trong Sâm lốc.

Nếu người chơi có tứ quý, người chơi đó có thể đánh tứ quý của mình bất cứ lúc nào.

Nếu người chơi có tứ quý và bị chặt bởi đối thủ, người chơi chặt tứ quý sẽ được cộng thêm 20 lá.

Người chơi có tứ quý sẽ giành chiến thắng nếu hết bài trước khi các đối thủ khác.

Các kiểu bài ngũ trong Sâm lốc

Trong Sâm lốc, các kiểu bài ngũ (cặp ngũ quý) là một phần quan trọng của chiến thuật chơi. Dưới đây là một số kiểu bài ngũ phổ biến:

 1. Ngũ quý thông (Ngũ quý số liên tiếp):
  • Ngũ quý thông là khi bạn đánh ra năm quân bài có giá trị liên tiếp. Ví dụ: 8, 9, 10, J, Q.
 2. Ngũ quý đôi (Ngũ quý giống nhau):
  • Ngũ quý đôi là khi bạn đánh ra năm quân bài có giá trị giống nhau. Ví dụ: 7, 7, 7, 7, 7.
 3. Ngũ quý bích (Ngũ quý quân bích):
  • Ngũ quý bích là khi bạn đánh ra năm quân bích có giá trị giống nhau. Ví dụ: 10♣️, 10♣️, 10♣️, 10♣️, 10♣️.
 4. Ngũ quý chuồn (Ngũ quý quân chuồn):
  • Ngũ quý chuồn là khi bạn đánh ra năm quân chuồn có giá trị giống nhau. Ví dụ: 6♦️, 6♦️, 6♦️, 6♦️, 6♦️.
 5. Ngũ quý cơ (Ngũ quý quân cơ):
  • Ngũ quý cơ là khi bạn đánh ra năm quân cơ có giá trị giống nhau. Ví dụ: 9♥️, 9♥️, 9♥️, 9♥️, 9♥️.
 6. Ngũ quý rô (Ngũ quý quân rô):
  • Ngũ quý rô là khi bạn đánh ra năm quân rô có giá trị giống nhau. Ví dụ: 8♠️, 8♠️, 8♠️, 8♠️, 8♠️.

Những kiểu bài ngũ trên đòi hỏi sự khéo léo trong chiến thuật chơi và có thể tạo ra sức mạnh lớn trong quá trình chơi Sâm lốc.